10005834_10152311872041913_621986974_o

Yüzme Hakemi

Yarışma ve karşılaşmalarda kuralların uygulanışını denetleyen yetkili.

 

Yüzme hakemi, yüzme müsabakalarında hakemlik ile görevlendirilmiş olan kişidir. Aday hakem, il hakemi, ulusal hakem ve uluslararası(FİNA) olarak kendi içerisinde ayrılmaktadır. Bir müsabakada ise, diğer spor müsabakalarının aksine çok sayıda hakem yer almaktadır. Başhakem, stil hakemi, çıkış hakemi, şef dönüş hakemi, dönüş hakemi, şef varış hakemi, varış hakemi, şef vakit hakemi, vakit hakemi ve irtibat hakemi bir yüzme müsabakasında yer alır.

Yüzme hakemi olmak için gereken şartlar nelerdir?

a)     T.C. Vatandaşı olmak,

b)     En az lise mezunu veya dengi okul mezunu olmak,

c)     Doğum tarihindeki ay ve güne bakılmaksızın yıl itibariyle 18 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olmamak,

d)     Sağlık durumunun hakemlik yapmaya uygun olduğunu doktor raporu ile belgelemiş olmak,

e)     Hakem adayı kurslarında başarılı olmak,

f)      Spor Genel Müdürlüğü veya Federasyon tarafından üç ay veya daha fazla ceza verilmemiş olmak,

g)   Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.

Yukarıda başvuru şartlarını sağlayan adaylar, istenilen belgeleri de temin etmelerinin ardından yüzme hakemi başvurusu yapabilmektedirler. Yüzme hakemi olmak isteyen bireylerin, açılacak olan yüzme hakemliği kurslarını takip etmeleri gerekmektedir. Bulunduğunuz ilde kurs açılmaz ise farklı bir ildeki yüzme hakemliği kursuna da başvuru yapabilirsiniz. Ardından hakemlik eğitimlerine katılmalı ve yazılı ve sözlü sınavlara girmelisiniz. Bu aşamalardan başarı ile geçen adaylar yüzme hakemi olarak müsabakalarda görev alabilmektedir.

Merkez Hakem Kurulu Hakemlerin standart kıyafetlerini tespit eder.

Hakem giysileri, merkez hakem kurulunca,  FINA, LEN kural ve prensiplerine uygun olarak aşağıda belirlenmiştir.

Yakalı kısa kollu beyaz tişört (sol göğüs hizasında federasyon amblemli kokart), beyaz pantolon /diz üstü beyaz etek, beyaz ayakkabı, beyaz çorap, beyaz kemer.

Görev ücretleri seans hesabına göre tahakkuk ettirilir. 05 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Seans ücreti olarak;

İl Müsabakalarında Yüzme Hakemi Seans Ücretleri;

Uluslararası-FİNA  Yüzme Hakemi          :           43,09 TL (NET)

Ulusal Yüzme Hakemi                              :           40,40 TL (NET)

İl Yüzme Hakemi                                      :           35,01 TL (NET)

Aday Yüzme Hakemi                               :           29,62 TL (NET)

Yüzme Hakemlerinin Yarışmalardaki Sayısı Yüzme Kural Kitapçığında Belirtilmiştir.

SW 1.2 Olimpiyat oyunlarında, Dünya Şampiyonalarında ve Dünya kupasında FINA ,aşağıda belirlenen asgari sayıdaki görevliyi yarışların kontrolü için tayin eder.

– Başhakem (2)

– Kontrol odası denetçisi (1)

– Stil Hakemi (4)

– Çıkış (Start) Hakemi (2)

– Şef dönüş hakemi (Havuzun her iki ucunda birer tane)( 2)

– Dönüş hakemi (Havuzun her iki ucunda her kulvar için birer tane)

– Şef varış hakemi (1)

– Varış hakemleri

– Şef vakit hakemi (1)

– Vakit hakemleri  (her kulvar için birer tane)

– İrtibat hakemi (2)

– Spiker (1)

SW 1.2.1 Diğer bütün uluslararası yarışmalarda yönetim organı bölgesel veya Uluslararası otoritenin onayı ile aynı veya daha az sayıda resmi görevliyi atar.

SW 1.2.2 Elektronik kronometrenin bulunmadığı yarışmalarda yönetim organı tarafından ayrıca 1 şef vakit hakemi, her kulvar için 3 vakit hakemi ve 2 yedek vakit hakemi atanır.

SW 1.2.3  Şef varış hakemi ve varış hakemleri elektronik kronometre ve/veya her kulvar için 3 dijital kronometrenin kullanılmadığı durumlarda görevlendirilebilir.

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 

Devlet Memurları yüzme hakemi olarak görev alabilirler. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Yüzme Hakeminin Kurumuna gönderilen görev yazısı ile izinli sayılırlar. 

 

Başlıkta belirtilen kanun hükmü: “Milletlerarası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak sporcu, hakem, antrenör, monitör, yöneticiler ve bu amaçla görevlendirilecek diğer görevliler, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyonun devamı süresince izinli sayılırlar.”

Ortalama Puan
Ortalama 2.3 Değerlendirme Yapan 3
Benim Değerlendirmem: